Trang đầu > Mọi người > Tay

Tay Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "Tay", bao gồm các ảnh 565 tờ "Tay". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "Tay".

Chơi cờ vua Chơi cờ vua
Rộng và Cao: 3644×2006px Kích cỡ: 4724KB
Xe trong tay Xe trong tay
Rộng và Cao: 3981×3338px Kích cỡ: 7835KB
Đưa hai ngón tay lên Đưa hai ngón tay lên
Rộng và Cao: 1460×3651px Kích cỡ: 6234KB
Giữ thuốc bằng cả hai tay Giữ thuốc bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1845×2488px Kích cỡ: 5560KB
Bàn tay, hai ngón tay Bàn tay, hai ngón tay
Rộng và Cao: 2626×691px Kích cỡ: 1893KB
Bàn tay, một ngón tay Bàn tay, một ngón tay
Rộng và Cao: 2285×677px Kích cỡ: 1568KB
Tay, kéo Tay, kéo
Rộng và Cao: 2381×696px Kích cỡ: 1704KB
Bàn tay, chỉ tay Bàn tay, chỉ tay
Rộng và Cao: 2549×771px Kích cỡ: 1674KB
Bàn tay, ba ngón tay Bàn tay, ba ngón tay
Rộng và Cao: 2389×784px Kích cỡ: 1815KB
Bàn tay và ngón tay Bàn tay và ngón tay
Rộng và Cao: 1678×3656px Kích cỡ: 7539KB
Tay, giữ Tay, giữ
Rộng và Cao: 3039×2944px Kích cỡ: 3633KB
Giơ tay lên Giơ tay lên
Rộng và Cao: 942×857px Kích cỡ: 403KB
Bàn tay, năm ngón tay Bàn tay, năm ngón tay
Rộng và Cao: 1505×2827px Kích cỡ: 2832KB
Cử chỉ Cử chỉ
Rộng và Cao: 1480×1871px Kích cỡ: 2314KB
Tay cầm cờ Tay cầm cờ
Rộng và Cao: 3926×2430px Kích cỡ: 7000KB
Mặt khác, mặt sau của bàn tay Mặt khác, mặt sau của bàn tay
Rộng và Cao: 1633×1481px Kích cỡ: 2333KB
Bàn tay, nắm tay Bàn tay, nắm tay
Rộng và Cao: 3056×946px Kích cỡ: 3660KB
Tay cầm thứ gì đó Tay cầm thứ gì đó
Rộng và Cao: 1319×2599px Kích cỡ: 4198KB
Bàn tay, ngón tay cái xuống Bàn tay, ngón tay cái xuống
Rộng và Cao: 2191×1615px Kích cỡ: 2219KB
Ngón tay Ngón tay
Rộng và Cao: 861×2399px Kích cỡ: 1836KB
Nắm trong tay Nắm trong tay
Rộng và Cao: 1562×915px Kích cỡ: 1893KB
Tiền trong tay, đô la trong tay Tiền trong tay, đô la trong tay
Rộng và Cao: 1617×1625px Kích cỡ: 2841KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 3982×3356px Kích cỡ: 6423KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 3992×2067px Kích cỡ: 7083KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 4457×3088px Kích cỡ: 5476KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 4492×2624px Kích cỡ: 5689KB
Giơ tay lên Giơ tay lên
Rộng và Cao: 318×845px Kích cỡ: 289KB
Trái đất trong tay Trái đất trong tay
Rộng và Cao: 1600×1101px Kích cỡ: 1230KB
Tay cầm cốc Tay cầm cốc
Rộng và Cao: 2118×1603px Kích cỡ: 3583KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 1991×861px Kích cỡ: 1543KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 1934×966px Kích cỡ: 1530KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 3996×2869px Kích cỡ: 6942KB
Tay, bấm Tay, bấm
Rộng và Cao: 500×764px Kích cỡ: 443KB
Tay, bấm Tay, bấm
Rộng và Cao: 671×394px Kích cỡ: 166KB
Tay cầm điện thoại di động Tay cầm điện thoại di động
Rộng và Cao: 1400×895px Kích cỡ: 646KB
Tay, kéo tôi lên Tay, kéo tôi lên
Rộng và Cao: 728×711px Kích cỡ: 271KB
Bút chì trong tay Bút chì trong tay
Rộng và Cao: 2000×1787px Kích cỡ: 539KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 891×366px Kích cỡ: 219KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 2000×854px Kích cỡ: 273KB
Hai tay cầm những mầm xanh nhỏ Hai tay cầm những mầm xanh nhỏ
Rộng và Cao: 656×390px Kích cỡ: 291KB
Cử chỉ trái tim Cử chỉ trái tim
Rộng và Cao: 400×245px Kích cỡ: 91KB
Mở lòng bàn tay Mở lòng bàn tay
Rộng và Cao: 1116×1488px Kích cỡ: 1276KB
Mở lòng bàn tay Mở lòng bàn tay
Rộng và Cao: 390×460px Kích cỡ: 168KB
Đo bằng tay Đo bằng tay
Rộng và Cao: 1000×823px Kích cỡ: 603KB
Đo bằng tay Đo bằng tay
Rộng và Cao: 900×599px Kích cỡ: 219KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 704×929px Kích cỡ: 434KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1225×1383px Kích cỡ: 1057KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1588×2044px Kích cỡ: 1551KB
Một tay cầm mầm xanh đang lớn Một tay cầm mầm xanh đang lớn
Rộng và Cao: 626×400px Kích cỡ: 144KB
Tay cầm giấy Tay cầm giấy
Rộng và Cao: 312×298px Kích cỡ: 86KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 1328×776px Kích cỡ: 155KB
Bàn tay và năm ngón tay với nhau Bàn tay và năm ngón tay với nhau
Rộng và Cao: 2500×2500px Kích cỡ: 3864KB
Tay, Không! Tay, Không!
Rộng và Cao: 1796×3141px Kích cỡ: 3675KB
Súng lục Súng lục
Rộng và Cao: 4424×2643px Kích cỡ: 6262KB
Súng lục Súng lục
Rộng và Cao: 2416×991px Kích cỡ: 1637KB
Năm ngón tay dang rộng Năm ngón tay dang rộng
Rộng và Cao: 2390×1299px Kích cỡ: 2034KB
Bàn tay tự hào Bàn tay tự hào
Rộng và Cao: 1001×3000px Kích cỡ: 3015KB
Chỉ lên, không Chỉ lên, không
Rộng và Cao: 650×2201px Kích cỡ: 1328KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3579×917px Kích cỡ: 2093KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3000×1813px Kích cỡ: 2936KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3000×1120px Kích cỡ: 3259KB
Tay cầm thứ gì đó Tay cầm thứ gì đó
Rộng và Cao: 3000×2290px Kích cỡ: 3211KB
Phương hướng Phương hướng
Rộng và Cao: 3000×1930px Kích cỡ: 4637KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 3000×1555px Kích cỡ: 4570KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2757×634px Kích cỡ: 1652KB
Chạm bằng tay của bạn Chạm bằng tay của bạn
Rộng và Cao: 2314×631px Kích cỡ: 1261KB
Hai ngón tay gần nhau Hai ngón tay gần nhau
Rộng và Cao: 2624×680px Kích cỡ: 1818KB
Hình bàn tay Hình bàn tay
Rộng và Cao: 1980×1561px Kích cỡ: 2486KB
Cử chỉ cho Cử chỉ cho "6"
Rộng và Cao: 2266×1164px Kích cỡ: 1850KB
Ba ngón tay mở Ba ngón tay mở
Rộng và Cao: 2622×690px Kích cỡ: 1894KB
Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ) Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ)
Rộng và Cao: 682×2193px Kích cỡ: 1532KB
Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ) Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ)
Rộng và Cao: 964×2213px Kích cỡ: 1715KB
Đưa một ngón tay lên Đưa một ngón tay lên
Rộng và Cao: 802×2239px Kích cỡ: 1589KB
Hai ngón tay gần nhau Hai ngón tay gần nhau
Rộng và Cao: 942×2713px Kích cỡ: 2088KB
Đưa bốn ngón tay lên Đưa bốn ngón tay lên
Rộng và Cao: 1194×2773px Kích cỡ: 2459KB
Đưa hai ngón tay lên Đưa hai ngón tay lên
Rộng và Cao: 2458×681px Kích cỡ: 1561KB
Cử chỉ OK Cử chỉ OK
Rộng và Cao: 2087×4427px Kích cỡ: 5273KB
Cử chỉ OK Cử chỉ OK
Rộng và Cao: 2446×836px Kích cỡ: 1659KB
Ba ngón tay lên Ba ngón tay lên
Rộng và Cao: 999×2771px Kích cỡ: 2347KB
Ba ngón tay lên Ba ngón tay lên
Rộng và Cao: 2597×739px Kích cỡ: 1897KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 3056×1074px Kích cỡ: 3158KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 1736×1228px Kích cỡ: 1687KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 2213×688px Kích cỡ: 1361KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 1807×1592px Kích cỡ: 2305KB
Cử chỉ làm mẫu Cử chỉ làm mẫu
Rộng và Cao: 2087×1812px Kích cỡ: 2749KB
Giữ cổ tay của bạn bằng một tay Giữ cổ tay của bạn bằng một tay
Rộng và Cao: 1832×1809px Kích cỡ: 2452KB
Cử chỉ Cử chỉ "Khen ngợi" (giơ ngón tay cái lên)
Rộng và Cao: 1334×1546px Kích cỡ: 1279KB
Mở rộng ngón tay giữa Mở rộng ngón tay giữa
Rộng và Cao: 2393×695px Kích cỡ: 1567KB
Mở rộng ngón tay giữa Mở rộng ngón tay giữa
Rộng và Cao: 2225×691px Kích cỡ: 1513KB
Tán thưởng Tán thưởng
Rộng và Cao: 600×512px Kích cỡ: 111KB
Nắm một tay Nắm một tay
Rộng và Cao: 600×177px Kích cỡ: 50KB
Nắm một tay Nắm một tay
Rộng và Cao: 600×240px Kích cỡ: 52KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 600×332px Kích cỡ: 151KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 757×757px Kích cỡ: 683KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 3264×2448px Kích cỡ: 4155KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 600×261px Kích cỡ: 79KB
Tay của người phụ nữ Tay của người phụ nữ
Rộng và Cao: 600×257px Kích cỡ: 79KB
Tay bị xoắn Tay bị xoắn
Rộng và Cao: 586×600px Kích cỡ: 70KB
Tay bị xoắn Tay bị xoắn
Rộng và Cao: 351×600px Kích cỡ: 103KB
Làm cử chỉ hình trái tim Làm cử chỉ hình trái tim
Rộng và Cao: 600×261px Kích cỡ: 104KB
Trái tim trong tay Trái tim trong tay
Rộng và Cao: 600×459px Kích cỡ: 128KB
Kính trong tay Kính trong tay
Rộng và Cao: 1618×2928px Kích cỡ: 4168KB
Cốc trong tay Cốc trong tay
Rộng và Cao: 4072×2436px Kích cỡ: 6362KB
Phi tiêu trong tay Phi tiêu trong tay
Rộng và Cao: 1587×2973px Kích cỡ: 4252KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 2281×2580px Kích cỡ: 4939KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 4509×4217px Kích cỡ: 11999KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 4089×3967px Kích cỡ: 9276KB
Cờ lê trong tay Cờ lê trong tay
Rộng và Cao: 1483×2700px Kích cỡ: 3074KB
Cờ lê trong tay Cờ lê trong tay
Rộng và Cao: 2093×2329px Kích cỡ: 3486KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3812×2931px Kích cỡ: 3843KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3087×2228px Kích cỡ: 4468KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 1909×2168px Kích cỡ: 2620KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 1631×2829px Kích cỡ: 2788KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 2310×2543px Kích cỡ: 3255KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3163×2006px Kích cỡ: 3405KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 3152×4529px Kích cỡ: 13708KB
Con dao trong tay Con dao trong tay
Rộng và Cao: 3498×2310px Kích cỡ: 4952KB
Bia trong tay Bia trong tay
Rộng và Cao: 4221×3122px Kích cỡ: 9556KB
Bia trong tay Bia trong tay
Rộng và Cao: 2257×1284px Kích cỡ: 2377KB
Thích bằng cả hai tay Thích bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 2238×3701px Kích cỡ: 6066KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 365×600px Kích cỡ: 132KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 1312×3508px Kích cỡ: 4604KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 4540×3534px Kích cỡ: 6768KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 305×600px Kích cỡ: 71KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 553×600px Kích cỡ: 251KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 600×592px Kích cỡ: 79KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 288×600px Kích cỡ: 71KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 333×600px Kích cỡ: 63KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 305×600px Kích cỡ: 67KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 1993×2701px Kích cỡ: 4440KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 2198×2519px Kích cỡ: 5390KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 1760×3700px Kích cỡ: 6773KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 2087×4427px Kích cỡ: 5273KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×1458px Kích cỡ: 4571KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×1080px Kích cỡ: 3655KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4216×1464px Kích cỡ: 3113KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3732×1133px Kích cỡ: 3695KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 600×331px Kích cỡ: 82KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3884×1811px Kích cỡ: 7964KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3885×1995px Kích cỡ: 9775KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4551×1363px Kích cỡ: 3609KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4216×1464px Kích cỡ: 3113KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×2492px Kích cỡ: 8271KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3142×2076px Kích cỡ: 6805KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×2345px Kích cỡ: 6854KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 5120×4393px Kích cỡ: 21347KB
Bị kẹt trong tay Bị kẹt trong tay
Rộng và Cao: 2175×3188px Kích cỡ: 6282KB
Bị kẹt trong tay Bị kẹt trong tay
Rộng và Cao: 3337×3779px Kích cỡ: 11586KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 513×600px Kích cỡ: 85KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 396×600px Kích cỡ: 167KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 256×600px Kích cỡ: 64KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×582px Kích cỡ: 100KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 384×600px Kích cỡ: 80KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×548px Kích cỡ: 89KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×450px Kích cỡ: 213KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×357px Kích cỡ: 173KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 3494×1925px Kích cỡ: 5501KB
Không thích Không thích
Rộng và Cao: 2170×3626px Kích cỡ: 7621KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 733×2645px Kích cỡ: 2055KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 674×2249px Kích cỡ: 1739KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 1516×4431px Kích cỡ: 5658KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 1353×3603px Kích cỡ: 5833KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 863×2436px Kích cỡ: 2164KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 1799×4419px Kích cỡ: 7280KB
Bốn ngón tay Bốn ngón tay
Rộng và Cao: 2396×926px Kích cỡ: 1879KB
Bốn ngón tay Bốn ngón tay
Rộng và Cao: 2485×4449px Kích cỡ: 7791KB
Năm ngón tay Năm ngón tay
Rộng và Cao: 3796×4692px Kích cỡ: 10143KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3853×3328px Kích cỡ: 6669KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3671×3166px Kích cỡ: 6336KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3838×2100px Kích cỡ: 5164KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 1796×3141px Kích cỡ: 3673KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2433×2387px Kích cỡ: 5060KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2375×2701px Kích cỡ: 4750KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2585×2839px Kích cỡ: 5416KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2622×2821px Kích cỡ: 5573KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3497×1841px Kích cỡ: 5037KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3000×1930px Kích cỡ: 4637KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3387×1304px Kích cỡ: 4281KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3138×2485px Kích cỡ: 4417KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3000×1555px Kích cỡ: 4546KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 4424×2643px Kích cỡ: 6262KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 4374×2814px Kích cỡ: 7174KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2326×2715px Kích cỡ: 6941KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 401×600px Kích cỡ: 167KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 298×600px Kích cỡ: 61KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 344×600px Kích cỡ: 89KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 4072×3430px Kích cỡ: 12000KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 2825×3634px Kích cỡ: 10014KB
Ống trong tay Ống trong tay
Rộng và Cao: 2346×1816px Kích cỡ: 4498KB
Nhẹ hơn trong tay Nhẹ hơn trong tay
Rộng và Cao: 1830×1841px Kích cỡ: 2524KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 2919×2068px Kích cỡ: 4162KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 3059×2061px Kích cỡ: 5778KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1999×867px Kích cỡ: 1303KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 2355×2051px Kích cỡ: 3357KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 3078×2990px Kích cỡ: 6011KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1850×1997px Kích cỡ: 2932KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1501×2052px Kích cỡ: 2318KB
Ví cầm tay Ví cầm tay
Rộng và Cao: 2006×2370px Kích cỡ: 5307KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 1574×4779px Kích cỡ: 8608KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2014×4505px Kích cỡ: 9569KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2616×4343px Kích cỡ: 10913KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2757×634px Kích cỡ: 1652KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2979×4573px Kích cỡ: 12347KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2885×4450px Kích cỡ: 12571KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3442×2565px Kích cỡ: 5501KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3885×2565px Kích cỡ: 12501KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3140×2565px Kích cỡ: 5266KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 454×285px Kích cỡ: 120KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 3285×1074px Kích cỡ: 3637KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 2149×2865px Kích cỡ: 5844KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2634×3975px Kích cỡ: 7666KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 1475×3994px Kích cỡ: 7496KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 4416×2068px Kích cỡ: 4264KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 3982×3356px Kích cỡ: 6423KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 4457×3088px Kích cỡ: 5476KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3966×2785px Kích cỡ: 5062KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2875×4378px Kích cỡ: 12674KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3749×4731px Kích cỡ: 6703KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3803×4676px Kích cỡ: 7679KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2903×2391px Kích cỡ: 6459KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2885×2372px Kích cỡ: 4487KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2299×2032px Kích cỡ: 2715KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2708×1794px Kích cỡ: 3441KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2869×1876px Kích cỡ: 4842KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2996×3498px Kích cỡ: 7202KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2005×2357px Kích cỡ: 3796KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3941×4322px Kích cỡ: 5622KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 1644×4451px Kích cỡ: 8846KB
Chơi cờ vua Chơi cờ vua
Rộng và Cao: 3644×2006px Kích cỡ: 4724KB
Xe trong tay Xe trong tay
Rộng và Cao: 3981×3338px Kích cỡ: 7835KB
Đưa hai ngón tay lên Đưa hai ngón tay lên
Rộng và Cao: 1460×3651px Kích cỡ: 6234KB
Giữ thuốc bằng cả hai tay Giữ thuốc bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1845×2488px Kích cỡ: 5560KB
Bàn tay, hai ngón tay Bàn tay, hai ngón tay
Rộng và Cao: 2626×691px Kích cỡ: 1893KB
Bàn tay, một ngón tay Bàn tay, một ngón tay
Rộng và Cao: 2285×677px Kích cỡ: 1568KB
Tay, kéo Tay, kéo
Rộng và Cao: 2381×696px Kích cỡ: 1704KB
Bàn tay, chỉ tay Bàn tay, chỉ tay
Rộng và Cao: 2549×771px Kích cỡ: 1674KB
Bàn tay, ba ngón tay Bàn tay, ba ngón tay
Rộng và Cao: 2389×784px Kích cỡ: 1815KB
Bàn tay và ngón tay Bàn tay và ngón tay
Rộng và Cao: 1678×3656px Kích cỡ: 7539KB
Tay, giữ Tay, giữ
Rộng và Cao: 3039×2944px Kích cỡ: 3633KB
Giơ tay lên Giơ tay lên
Rộng và Cao: 942×857px Kích cỡ: 403KB
Bàn tay, năm ngón tay Bàn tay, năm ngón tay
Rộng và Cao: 1505×2827px Kích cỡ: 2832KB
Cử chỉ Cử chỉ
Rộng và Cao: 1480×1871px Kích cỡ: 2314KB
Tay cầm cờ Tay cầm cờ
Rộng và Cao: 3926×2430px Kích cỡ: 7000KB
Mặt khác, mặt sau của bàn tay Mặt khác, mặt sau của bàn tay
Rộng và Cao: 1633×1481px Kích cỡ: 2333KB
Bàn tay, nắm tay Bàn tay, nắm tay
Rộng và Cao: 3056×946px Kích cỡ: 3660KB
Tay cầm thứ gì đó Tay cầm thứ gì đó
Rộng và Cao: 1319×2599px Kích cỡ: 4198KB
Bàn tay, ngón tay cái xuống Bàn tay, ngón tay cái xuống
Rộng và Cao: 2191×1615px Kích cỡ: 2219KB
Ngón tay Ngón tay
Rộng và Cao: 861×2399px Kích cỡ: 1836KB
Nắm trong tay Nắm trong tay
Rộng và Cao: 1562×915px Kích cỡ: 1893KB
Tiền trong tay, đô la trong tay Tiền trong tay, đô la trong tay
Rộng và Cao: 1617×1625px Kích cỡ: 2841KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 3982×3356px Kích cỡ: 6423KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 3992×2067px Kích cỡ: 7083KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 4457×3088px Kích cỡ: 5476KB
Tay cầm chìa khóa Tay cầm chìa khóa
Rộng và Cao: 4492×2624px Kích cỡ: 5689KB
Giơ tay lên Giơ tay lên
Rộng và Cao: 318×845px Kích cỡ: 289KB
Trái đất trong tay Trái đất trong tay
Rộng và Cao: 1600×1101px Kích cỡ: 1230KB
Tay cầm cốc Tay cầm cốc
Rộng và Cao: 2118×1603px Kích cỡ: 3583KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 1991×861px Kích cỡ: 1543KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 1934×966px Kích cỡ: 1530KB
Tay cầm đồng hồ bấm giờ Tay cầm đồng hồ bấm giờ
Rộng và Cao: 3996×2869px Kích cỡ: 6942KB
Tay, bấm Tay, bấm
Rộng và Cao: 500×764px Kích cỡ: 443KB
Tay, bấm Tay, bấm
Rộng và Cao: 671×394px Kích cỡ: 166KB
Tay cầm điện thoại di động Tay cầm điện thoại di động
Rộng và Cao: 1400×895px Kích cỡ: 646KB
Tay, kéo tôi lên Tay, kéo tôi lên
Rộng và Cao: 728×711px Kích cỡ: 271KB
Bút chì trong tay Bút chì trong tay
Rộng và Cao: 2000×1787px Kích cỡ: 539KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 891×366px Kích cỡ: 219KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 2000×854px Kích cỡ: 273KB
Hai tay cầm những mầm xanh nhỏ Hai tay cầm những mầm xanh nhỏ
Rộng và Cao: 656×390px Kích cỡ: 291KB
Cử chỉ trái tim Cử chỉ trái tim
Rộng và Cao: 400×245px Kích cỡ: 91KB
Mở lòng bàn tay Mở lòng bàn tay
Rộng và Cao: 1116×1488px Kích cỡ: 1276KB
Mở lòng bàn tay Mở lòng bàn tay
Rộng và Cao: 390×460px Kích cỡ: 168KB
Đo bằng tay Đo bằng tay
Rộng và Cao: 1000×823px Kích cỡ: 603KB
Đo bằng tay Đo bằng tay
Rộng và Cao: 900×599px Kích cỡ: 219KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 704×929px Kích cỡ: 434KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1225×1383px Kích cỡ: 1057KB
Giữ bằng cả hai tay Giữ bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 1588×2044px Kích cỡ: 1551KB
Một tay cầm mầm xanh đang lớn Một tay cầm mầm xanh đang lớn
Rộng và Cao: 626×400px Kích cỡ: 144KB
Tay cầm giấy Tay cầm giấy
Rộng và Cao: 312×298px Kích cỡ: 86KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 1328×776px Kích cỡ: 155KB
Bàn tay và năm ngón tay với nhau Bàn tay và năm ngón tay với nhau
Rộng và Cao: 2500×2500px Kích cỡ: 3864KB
Tay, Không! Tay, Không!
Rộng và Cao: 1796×3141px Kích cỡ: 3675KB
Súng lục Súng lục
Rộng và Cao: 4424×2643px Kích cỡ: 6262KB
Súng lục Súng lục
Rộng và Cao: 2416×991px Kích cỡ: 1637KB
Năm ngón tay dang rộng Năm ngón tay dang rộng
Rộng và Cao: 2390×1299px Kích cỡ: 2034KB
Bàn tay tự hào Bàn tay tự hào
Rộng và Cao: 1001×3000px Kích cỡ: 3015KB
Chỉ lên, không Chỉ lên, không
Rộng và Cao: 650×2201px Kích cỡ: 1328KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3579×917px Kích cỡ: 2093KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3000×1813px Kích cỡ: 2936KB
Cọ lên Cọ lên
Rộng và Cao: 3000×1120px Kích cỡ: 3259KB
Tay cầm thứ gì đó Tay cầm thứ gì đó
Rộng và Cao: 3000×2290px Kích cỡ: 3211KB
Phương hướng Phương hướng
Rộng và Cao: 3000×1930px Kích cỡ: 4637KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 3000×1555px Kích cỡ: 4570KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2757×634px Kích cỡ: 1652KB
Chạm bằng tay của bạn Chạm bằng tay của bạn
Rộng và Cao: 2314×631px Kích cỡ: 1261KB
Hai ngón tay gần nhau Hai ngón tay gần nhau
Rộng và Cao: 2624×680px Kích cỡ: 1818KB
Hình bàn tay Hình bàn tay
Rộng và Cao: 1980×1561px Kích cỡ: 2486KB
Cử chỉ cho Cử chỉ cho "6"
Rộng và Cao: 2266×1164px Kích cỡ: 1850KB
Ba ngón tay mở Ba ngón tay mở
Rộng và Cao: 2622×690px Kích cỡ: 1894KB
Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ) Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ)
Rộng và Cao: 682×2193px Kích cỡ: 1532KB
Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ) Nâng một ngón tay (móng tay màu đỏ)
Rộng và Cao: 964×2213px Kích cỡ: 1715KB
Đưa một ngón tay lên Đưa một ngón tay lên
Rộng và Cao: 802×2239px Kích cỡ: 1589KB
Hai ngón tay gần nhau Hai ngón tay gần nhau
Rộng và Cao: 942×2713px Kích cỡ: 2088KB
Đưa bốn ngón tay lên Đưa bốn ngón tay lên
Rộng và Cao: 1194×2773px Kích cỡ: 2459KB
Đưa hai ngón tay lên Đưa hai ngón tay lên
Rộng và Cao: 2458×681px Kích cỡ: 1561KB
Cử chỉ OK Cử chỉ OK
Rộng và Cao: 2087×4427px Kích cỡ: 5273KB
Cử chỉ OK Cử chỉ OK
Rộng và Cao: 2446×836px Kích cỡ: 1659KB
Ba ngón tay lên Ba ngón tay lên
Rộng và Cao: 999×2771px Kích cỡ: 2347KB
Ba ngón tay lên Ba ngón tay lên
Rộng và Cao: 2597×739px Kích cỡ: 1897KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 3056×1074px Kích cỡ: 3158KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 1736×1228px Kích cỡ: 1687KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 2213×688px Kích cỡ: 1361KB
Một tay nắm lấy tay kia Một tay nắm lấy tay kia
Rộng và Cao: 1807×1592px Kích cỡ: 2305KB
Cử chỉ làm mẫu Cử chỉ làm mẫu
Rộng và Cao: 2087×1812px Kích cỡ: 2749KB
Giữ cổ tay của bạn bằng một tay Giữ cổ tay của bạn bằng một tay
Rộng và Cao: 1832×1809px Kích cỡ: 2452KB
Cử chỉ Cử chỉ "Khen ngợi" (giơ ngón tay cái lên)
Rộng và Cao: 1334×1546px Kích cỡ: 1279KB
Mở rộng ngón tay giữa Mở rộng ngón tay giữa
Rộng và Cao: 2393×695px Kích cỡ: 1567KB
Mở rộng ngón tay giữa Mở rộng ngón tay giữa
Rộng và Cao: 2225×691px Kích cỡ: 1513KB
Tán thưởng Tán thưởng
Rộng và Cao: 600×512px Kích cỡ: 111KB
Nắm một tay Nắm một tay
Rộng và Cao: 600×177px Kích cỡ: 50KB
Nắm một tay Nắm một tay
Rộng và Cao: 600×240px Kích cỡ: 52KB
Nắm tay Nắm tay
Rộng và Cao: 600×332px Kích cỡ: 151KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 757×757px Kích cỡ: 683KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 3264×2448px Kích cỡ: 4155KB
Mu bàn tay Mu bàn tay
Rộng và Cao: 600×261px Kích cỡ: 79KB
Tay của người phụ nữ Tay của người phụ nữ
Rộng và Cao: 600×257px Kích cỡ: 79KB
Tay bị xoắn Tay bị xoắn
Rộng và Cao: 586×600px Kích cỡ: 70KB
Tay bị xoắn Tay bị xoắn
Rộng và Cao: 351×600px Kích cỡ: 103KB
Làm cử chỉ hình trái tim Làm cử chỉ hình trái tim
Rộng và Cao: 600×261px Kích cỡ: 104KB
Trái tim trong tay Trái tim trong tay
Rộng và Cao: 600×459px Kích cỡ: 128KB
Kính trong tay Kính trong tay
Rộng và Cao: 1618×2928px Kích cỡ: 4168KB
Cốc trong tay Cốc trong tay
Rộng và Cao: 4072×2436px Kích cỡ: 6362KB
Phi tiêu trong tay Phi tiêu trong tay
Rộng và Cao: 1587×2973px Kích cỡ: 4252KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 2281×2580px Kích cỡ: 4939KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 4509×4217px Kích cỡ: 11999KB
Thẻ trong tay Thẻ trong tay
Rộng và Cao: 4089×3967px Kích cỡ: 9276KB
Cờ lê trong tay Cờ lê trong tay
Rộng và Cao: 1483×2700px Kích cỡ: 3074KB
Cờ lê trong tay Cờ lê trong tay
Rộng và Cao: 2093×2329px Kích cỡ: 3486KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3812×2931px Kích cỡ: 3843KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3087×2228px Kích cỡ: 4468KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 1909×2168px Kích cỡ: 2620KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 1631×2829px Kích cỡ: 2788KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 2310×2543px Kích cỡ: 3255KB
Hummer trong tay Hummer trong tay
Rộng và Cao: 3163×2006px Kích cỡ: 3405KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 3152×4529px Kích cỡ: 13708KB
Con dao trong tay Con dao trong tay
Rộng và Cao: 3498×2310px Kích cỡ: 4952KB
Bia trong tay Bia trong tay
Rộng và Cao: 4221×3122px Kích cỡ: 9556KB
Bia trong tay Bia trong tay
Rộng và Cao: 2257×1284px Kích cỡ: 2377KB
Thích bằng cả hai tay Thích bằng cả hai tay
Rộng và Cao: 2238×3701px Kích cỡ: 6066KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 365×600px Kích cỡ: 132KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 1312×3508px Kích cỡ: 4604KB
Trong tay kính lúp Trong tay kính lúp
Rộng và Cao: 4540×3534px Kích cỡ: 6768KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 305×600px Kích cỡ: 71KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 553×600px Kích cỡ: 251KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 600×592px Kích cỡ: 79KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 288×600px Kích cỡ: 71KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 333×600px Kích cỡ: 63KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 305×600px Kích cỡ: 67KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 1993×2701px Kích cỡ: 4440KB
Thích Thích
Rộng và Cao: 2198×2519px Kích cỡ: 5390KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 1760×3700px Kích cỡ: 6773KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 2087×4427px Kích cỡ: 5273KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×1458px Kích cỡ: 4571KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×1080px Kích cỡ: 3655KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4216×1464px Kích cỡ: 3113KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3732×1133px Kích cỡ: 3695KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 600×331px Kích cỡ: 82KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3884×1811px Kích cỡ: 7964KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3885×1995px Kích cỡ: 9775KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4551×1363px Kích cỡ: 3609KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 4216×1464px Kích cỡ: 3113KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×2492px Kích cỡ: 8271KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3142×2076px Kích cỡ: 6805KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 3056×2345px Kích cỡ: 6854KB
Bắt tay Bắt tay
Rộng và Cao: 5120×4393px Kích cỡ: 21347KB
Bị kẹt trong tay Bị kẹt trong tay
Rộng và Cao: 2175×3188px Kích cỡ: 6282KB
Bị kẹt trong tay Bị kẹt trong tay
Rộng và Cao: 3337×3779px Kích cỡ: 11586KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 513×600px Kích cỡ: 85KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 396×600px Kích cỡ: 167KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 256×600px Kích cỡ: 64KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×582px Kích cỡ: 100KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 384×600px Kích cỡ: 80KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×548px Kích cỡ: 89KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×450px Kích cỡ: 213KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 600×357px Kích cỡ: 173KB
Ngón tay trỏ Ngón tay trỏ
Rộng và Cao: 3494×1925px Kích cỡ: 5501KB
Không thích Không thích
Rộng và Cao: 2170×3626px Kích cỡ: 7621KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 733×2645px Kích cỡ: 2055KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 674×2249px Kích cỡ: 1739KB
Hai ngón tay Hai ngón tay
Rộng và Cao: 1516×4431px Kích cỡ: 5658KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 1353×3603px Kích cỡ: 5833KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 863×2436px Kích cỡ: 2164KB
Ba ngón tay Ba ngón tay
Rộng và Cao: 1799×4419px Kích cỡ: 7280KB
Bốn ngón tay Bốn ngón tay
Rộng và Cao: 2396×926px Kích cỡ: 1879KB
Bốn ngón tay Bốn ngón tay
Rộng và Cao: 2485×4449px Kích cỡ: 7791KB
Năm ngón tay Năm ngón tay
Rộng và Cao: 3796×4692px Kích cỡ: 10143KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3853×3328px Kích cỡ: 6669KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3671×3166px Kích cỡ: 6336KB
Trồng cây trong tay Trồng cây trong tay
Rộng và Cao: 3838×2100px Kích cỡ: 5164KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 1796×3141px Kích cỡ: 3673KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2433×2387px Kích cỡ: 5060KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2375×2701px Kích cỡ: 4750KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2585×2839px Kích cỡ: 5416KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2622×2821px Kích cỡ: 5573KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3497×1841px Kích cỡ: 5037KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3000×1930px Kích cỡ: 4637KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3387×1304px Kích cỡ: 4281KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3138×2485px Kích cỡ: 4417KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 3000×1555px Kích cỡ: 4546KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 4424×2643px Kích cỡ: 6262KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 4374×2814px Kích cỡ: 7174KB
Cử chỉ trỏ Cử chỉ trỏ
Rộng và Cao: 2326×2715px Kích cỡ: 6941KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 401×600px Kích cỡ: 167KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 298×600px Kích cỡ: 61KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 344×600px Kích cỡ: 89KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 4072×3430px Kích cỡ: 12000KB
Cử chỉ Cử chỉ "OK"
Rộng và Cao: 2825×3634px Kích cỡ: 10014KB
Ống trong tay Ống trong tay
Rộng và Cao: 2346×1816px Kích cỡ: 4498KB
Nhẹ hơn trong tay Nhẹ hơn trong tay
Rộng và Cao: 1830×1841px Kích cỡ: 2524KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 2919×2068px Kích cỡ: 4162KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 3059×2061px Kích cỡ: 5778KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1999×867px Kích cỡ: 1303KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 2355×2051px Kích cỡ: 3357KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 3078×2990px Kích cỡ: 6011KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1850×1997px Kích cỡ: 2932KB
Thuốc lá trong tay Thuốc lá trong tay
Rộng và Cao: 1501×2052px Kích cỡ: 2318KB
Ví cầm tay Ví cầm tay
Rộng và Cao: 2006×2370px Kích cỡ: 5307KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 1574×4779px Kích cỡ: 8608KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2014×4505px Kích cỡ: 9569KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2616×4343px Kích cỡ: 10913KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2757×634px Kích cỡ: 1652KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2979×4573px Kích cỡ: 12347KB
Thuốc trong tay Thuốc trong tay
Rộng và Cao: 2885×4450px Kích cỡ: 12571KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3442×2565px Kích cỡ: 5501KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3885×2565px Kích cỡ: 12501KB
Bàn phím Bàn phím
Rộng và Cao: 3140×2565px Kích cỡ: 5266KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 454×285px Kích cỡ: 120KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 3285×1074px Kích cỡ: 3637KB
Bút trong tay Bút trong tay
Rộng và Cao: 2149×2865px Kích cỡ: 5844KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2634×3975px Kích cỡ: 7666KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 1475×3994px Kích cỡ: 7496KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 4416×2068px Kích cỡ: 4264KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 3982×3356px Kích cỡ: 6423KB
Chìa khóa trong tay Chìa khóa trong tay
Rộng và Cao: 4457×3088px Kích cỡ: 5476KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3966×2785px Kích cỡ: 5062KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2875×4378px Kích cỡ: 12674KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3749×4731px Kích cỡ: 6703KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3803×4676px Kích cỡ: 7679KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2903×2391px Kích cỡ: 6459KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2885×2372px Kích cỡ: 4487KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2299×2032px Kích cỡ: 2715KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2708×1794px Kích cỡ: 3441KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2869×1876px Kích cỡ: 4842KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2996×3498px Kích cỡ: 7202KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 2005×2357px Kích cỡ: 3796KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 3941×4322px Kích cỡ: 5622KB
Tiền trong tay Tiền trong tay
Rộng và Cao: 1644×4451px Kích cỡ: 8846KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4744×4364px Kích cỡ: 12971KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4535×4075px Kích cỡ: 10695KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4666×4353px Kích cỡ: 11772KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4534×4297px Kích cỡ: 6146KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2977×2208px Kích cỡ: 4739KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2336×3328px Kích cỡ: 5658KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2735×733px Kích cỡ: 2110KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2269×1314px Kích cỡ: 2510KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 303×587px Kích cỡ: 128KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×579px Kích cỡ: 86KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×233px Kích cỡ: 39KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×317px Kích cỡ: 64KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 428×600px Kích cỡ: 64KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×500px Kích cỡ: 126KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×345px Kích cỡ: 86KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×415px Kích cỡ: 101KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×550px Kích cỡ: 90KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 348×600px Kích cỡ: 122KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×354px Kích cỡ: 87KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×272px Kích cỡ: 78KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×278px Kích cỡ: 41KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×498px Kích cỡ: 67KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×527px Kích cỡ: 165KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 396×600px Kích cỡ: 179KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 391×600px Kích cỡ: 170KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 411×600px Kích cỡ: 195KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 396×600px Kích cỡ: 173KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 396×600px Kích cỡ: 172KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 365×600px Kích cỡ: 133KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 257×600px Kích cỡ: 74KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 493×600px Kích cỡ: 113KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×172px Kích cỡ: 44KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 477×600px Kích cỡ: 96KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×459px Kích cỡ: 76KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 533×600px Kích cỡ: 198KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 482×600px Kích cỡ: 391KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×437px Kích cỡ: 85KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 458×600px Kích cỡ: 85KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×254px Kích cỡ: 62KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×261px Kích cỡ: 47KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×560px Kích cỡ: 285KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 248×600px Kích cỡ: 75KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×367px Kích cỡ: 76KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×264px Kích cỡ: 58KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 600×531px Kích cỡ: 101KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2447×1462px Kích cỡ: 2501KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3921×4052px Kích cỡ: 11067KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3416×5321px Kích cỡ: 11571KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4566×2371px Kích cỡ: 7266KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4489×2685px Kích cỡ: 7075KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2207×2335px Kích cỡ: 2597KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2396×2363px Kích cỡ: 4047KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2713×2511px Kích cỡ: 5715KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1986×2440px Kích cỡ: 4583KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2417×2826px Kích cỡ: 5044KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2462×2749px Kích cỡ: 5330KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2735×3229px Kích cỡ: 6347KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2446×3347px Kích cỡ: 5533KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2458×2548px Kích cỡ: 4689KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2626×2529px Kích cỡ: 5390KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3100×2494px Kích cỡ: 6623KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3502×2971px Kích cỡ: 6895KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3688×3416px Kích cỡ: 8979KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2993×2534px Kích cỡ: 4810KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2707×2713px Kích cỡ: 5773KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3969×2829px Kích cỡ: 7712KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 427×1280px Kích cỡ: 570KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 5120×4172px Kích cỡ: 10820KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1280×774px Kích cỡ: 595KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4271×3542px Kích cỡ: 7948KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3000×1310px Kích cỡ: 4713KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1280×478px Kích cỡ: 640KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1605×3742px Kích cỡ: 6172KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1460×3651px Kích cỡ: 6232KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1353×3603px Kích cỡ: 5831KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1678×3656px Kích cỡ: 7539KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2025×3285px Kích cỡ: 6083KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1903×3439px Kích cỡ: 7636KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1362×3580px Kích cỡ: 5926KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3450×1701px Kích cỡ: 4848KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3409×2059px Kích cỡ: 6249KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3000×2290px Kích cỡ: 3211KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2764×1885px Kích cỡ: 4584KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2641×2221px Kích cỡ: 4611KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2565×2403px Kích cỡ: 5410KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4400×4172px Kích cỡ: 9316KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4252×1604px Kích cỡ: 3992KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4466×3362px Kích cỡ: 5368KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1512×4409px Kích cỡ: 8094KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4578×2352px Kích cỡ: 7222KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3979×3854px Kích cỡ: 6211KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1912×2795px Kích cỡ: 6029KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2985×1859px Kích cỡ: 3487KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2627×3393px Kích cỡ: 9608KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3077×3576px Kích cỡ: 13739KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3086×3614px Kích cỡ: 10247KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2830×3505px Kích cỡ: 10757KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 5120×2914px Kích cỡ: 8031KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4188×3639px Kích cỡ: 10459KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3508×3209px Kích cỡ: 10809KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1749×4364px Kích cỡ: 5388KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3087×3578px Kích cỡ: 10628KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3392×3695px Kích cỡ: 12159KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 4607×3462px Kích cỡ: 11556KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 2991×3028px Kích cỡ: 9389KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3143×2775px Kích cỡ: 6205KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1971×1897px Kích cỡ: 2927KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 1854×686px Kích cỡ: 1300KB
Tay Tay
Rộng và Cao: 3000×2068px Kích cỡ: 6682KB