Trang đầu > Logo > IBM

IBM Hình nền trong suốt PNG

Đây là danh sách các ảnh PNG "IBM", bao gồm các ảnh 36 tờ "IBM". Nền của các ảnh đều trong suốt và có thể được sử dụng cho các tác phẩm hoặc chủ đề liên quan đến "IBM".

Logo màu trắng của IBM Logo màu trắng của IBM
Rộng và Cao: 1800×664px Kích cỡ: 11KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 500×184px Kích cỡ: 6KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 250×125px Kích cỡ: 4KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 405×187px Kích cỡ: 11KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 500×200px Kích cỡ: 12KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1500×559px Kích cỡ: 6KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 2000×800px Kích cỡ: 10KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1200×660px Kích cỡ: 7KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 400×160px Kích cỡ: 30KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 757×399px Kích cỡ: 20KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1800×664px Kích cỡ: 9KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 500×218px Kích cỡ: 17KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 4464×1944px Kích cỡ: 15KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 645×258px Kích cỡ: 4KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1000×500px Kích cỡ: 73KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 672×282px Kích cỡ: 18KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 5458×2350px Kích cỡ: 29KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 384×159px Kích cỡ: 3KB
Logo màu trắng của IBM Logo màu trắng của IBM
Rộng và Cao: 1800×664px Kích cỡ: 11KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 500×184px Kích cỡ: 6KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 250×125px Kích cỡ: 4KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 405×187px Kích cỡ: 11KB
Logo màu đen của IBM Logo màu đen của IBM
Rộng và Cao: 500×200px Kích cỡ: 12KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1500×559px Kích cỡ: 6KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 2000×800px Kích cỡ: 10KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1200×660px Kích cỡ: 7KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 400×160px Kích cỡ: 30KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 757×399px Kích cỡ: 20KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1800×664px Kích cỡ: 9KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 500×218px Kích cỡ: 17KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 4464×1944px Kích cỡ: 15KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 645×258px Kích cỡ: 4KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 1000×500px Kích cỡ: 73KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 672×282px Kích cỡ: 18KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 5458×2350px Kích cỡ: 29KB
Logo IBM Logo IBM
Rộng và Cao: 384×159px Kích cỡ: 3KB